top of page

Mooijburg: Q & A

logo.jpg

We ontwikkelen Mooijburg in medeopdrachtgeverschap:
wel de lusten van zelfbouw, maar niet de lasten.

* geen hoge voorfinanciering en

* je bent relatief weinig tijd kwijt.  Je mag meedenken, maar het hoeft niet.

Het proces is in handen van een professionele architect en ontwikkelcombinatie: Natrufied Architecture en DGV Group. Hoe eerder je in het proces deel neemt, hoe meer zeggenschap je over het ontwerp en de uitvoering hebt.

"Je zit vlak bij het water maar ook zo in Amsterdam Centrum, ideaal."

Inmiddels is er een eerste initiatiefgroep gevormd. Deze groep heeft bijgedragen aan het winnen van de tender, waardoor we Mooijburg kunnen ontwikkelen. In het eerste complex zijn nog een paar plekjes vrij.

 "Het geeft mij een goed gevoel dat we een duurzaam gebouw maken. Dat is fijn voor mijn eigen energierekening en hypotheek, maar ook voor het milieu en de rest van de wereld."
 

shutterstock_94926439.jpg

Voorwaarden voor deelname:

* Belangrijk is dat je zelf gaat wonen in het appartement. Voor alle nieuwbouwontwikkelingen in Amsterdam geldt tegenwoordig een zelfbewoningsplicht.

* De gemeente Amsterdam wil dat je als 

Medeopdrachtgever verklaart dat je nog niet eerder met de gemeente Amsterdam een erfpachtovereenkomst hebt gesloten voor een gemeentelijke  zelfbouwkavel voor Individuele zelfbouw of Samen in het Klein of bouwgroepen.

* Deelnamegeld is €2500, dit bedrag is niet terugvorderbaar maar wordt wel in mindering gebracht op de uiteindelijke koopsom

* Bewijs van kredietwaardigheid aan het begin.  

Hier volgt een pagina met veel gestelde vragen en antwoorden. 

Disclaimer: aan deze website en de inhoud kunnen geen rechten ontleend worden. Beelden zijn slechts impressies en voorbeelden.  De gebouwen worden samen ontworpen en ontwikkeld. 

bottom of page